0_goldenbooks-vn_nguyen-kim-khuyen-mai-mua-sam-thang.jpg

“Lên đời” hàng điện máy với Nguyễn Kim

16-10-2017

Trong tháng 10, Nguyễn Kim và các tập đoàn điện tử phói hợp triển khai chương trình khuyến mãi “Lên đời hàng điện máy” với ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14