0_goldenbooks-vndau-tich-xua-qua-nhung-kinh-do-viet.jpg

Khảo sát 'Hành trình qua các kinh đô Việt Cổ' tại Nghệ An

12-12-2017

Từ 11 - 12/12, Sở Du lịch Thành phố Hà Nội tổ chức đoàn khảo sát Hành trình qua các kinh đô Việt Cổ với hơn 20 hãng lữ hành lớn đóng trên địa bàn Hà Nội. Tại Nghệ An, đoàn đã chọn một số điểm đến tiêu biểu liên quan đến hành trình để khảo sát.

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14