0_ks-parkhyat_top-50-hotels_goldenbooks-trang-vang.jpg

Việt Nam có tên trong top 50 khách sạn tốt nhất thế giới

13-12-2016

Chuyên trang du lịch CN Traveler vừa công bố giải thưởng khách sạn tốt nhất thế giới năm 2016 do độc giả bình chọn, trong đó có khách sạn Park Hyatt Saigon ở TP.HCM.

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14