0_goldenbooks-vn_show-dien-500-nguoi-o-cv-van-hoa_Ho.jpg

Hội An sắp có show 500 diễn viên biểu diễn hàng đêm

03-11-2017

Show diễn thực cảnh giữa sông Thu Bồn được kỳ vọng là sản phẩm du lịch mới nhằm hút khách ở lại Hội An lâu hơn.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 3 trang (45 bài)123>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14