0_goldenbooks-vn_Festival-hoa-Da-Lat_2017_minibooks.jpg

Sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7 năm 2017

01-12-2017

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7 năm 2017 với chủ đề “Hoa Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” sẽ được tổ chức từ ngày 23 – 27/12/2017 tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và một số địa phương trong tỉnh Lâm Đồng. Festival bao gồm 15 chương trình chính, 16 chương trình hưởng ứng và một số chương trình phụ khác do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia thực hiện.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 4 trang (71 bài)1234>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14