• Trang chủ
  • Mua sắm - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Mua sắm

0_bestplus-vn_The-best-of_Viet-Nam_De-cu_34_-Duoc-ph.jpg

[Hành trình Việt Nam Sản phẩm Việt Nam - The Best Of Vietnam] Đề cử 34: Dược phẩm Mekophar

16-02-2019

Hiện nay, Mekophar đang được cấp phép sản xuất trên 300 sản phẩm các loại. Sản phẩm của Mekophar được sản xuất trên quy trình và trang thiết bị hiện đại, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký với Cục quản lý Dược Việt Nam - Bộ Y Tế (GMP-WHO).

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 12 trang (228 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14