0_den-ngoc-son.jpg

Top 100 công trình trăm tuổi nổi tiếng Việt Nam (P.25): Đền Ngọc Sơn (TP. Hà Nội)

27-11-2016

Đền Ngọc Sơn được xây dựng trên đảo Ngọc, trong hồ Hoàn Kiếm cùng với Tháp Bút, Đài Nghiên, cầu Thê Húc (cầu đón nắng ban mai), lầu Đắc Nguyệt (lầu được trăng), đình Trấn Ba (đình chắn sóng) và đền chính hợp thành cụm di tích lịch sử kiến trúc - nghệ thuật và danh lam, thắng cảnh tiêu biểu của thủ đô.

content 1 mobi
content1
Trang 21 của 21 trang (410 bài)<<<...21
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14