Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại Đắk Nông

28-11-2018

Ngày 27-11, tại thị xã Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đác Nông tổ chức Họp báo về Chương trình Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ nhất tại tỉnh Đác Nông và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đác Nông năm 2018.

Theo đó, lễ hội sẽ diễn ra tại thị xã Gia Nghĩa từ ngày 28 đến 30-12, gồm các hoạt động: Triển lãm không gian văn hóa thổ cẩm và không gian ẩm thực; Khai mạc Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ nhất; Hội thảo Văn hóa thổ cẩm Việt Nam tại Đác Nông; Trình diễn thời trang thổ cẩm ứng dụng và Lễ hội đường phố.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đác Nông (1-1-2004 – 1-1-2019); đồng thời nhằm bảo tồn và phát huy hoa văn, trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Đác Nông nói riêng; giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về hoa văn, trang phục truyền thống, tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch và các giá trị di sản văn hóa các dân tộc của tỉnh Đác Nông trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Trình diễn thời trang thổ cẩm ứng dụng tại buổi họp báo.

Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân; động viên, khích lệ đồng bào dân tộc thiểu số bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của hoa văn, trang phục thổ cẩm truyền thống.

Thổ cẩm của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đác Nông nói riêng và cả nước nói chung rất đa dạng và phong phú về màu sắc, đường nét, đậm đà bản sắc, giàu biểu tượng, biểu đạt các giá trị nhân văn. Đây là di sản văn hóa quý giá cần được bảo tồn và phát triển. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, trước xu thế phát triển và hội nhập mang tính toàn cầu, văn hóa thổ cẩm đã dần bị mai một. Vì vậy, việc tổ chức Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ nhất năm 2018 tại tỉnh Đác Nông, là hoạt động cần thiết nhằm bảo tồn, khôi phục và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Đối với hoạt động xúc tiến đầu tư, Đác Nông sẽ trao quyết định đầu tư, chủ trương đầu tư cho một số doanh nghiệp với tổng mức đầu tư hơn 5 nghìn tỷ đồng. Ký kết biên bản hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng; tái cơ cấu ngành nông nghiệp; sàn giao dịch nông sản Đác Nông; điện năng lượng mặt trời ... với tổng mức đầu tư hơn 92 nghìn tỷ đồng.


Theo NGUYỄN VĂN YÊN /Nhân Dân


 

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
Biểu tượng KLVNBiểu tượng KLVNct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14