0_Goldenbooks-vn_VietNam-Golden-network_minibooks-vn.jpg

Hấp dẫn chợ phiên Hà Lâu, Quảng Ninh

06-12-2018

à một trong 6 xã vùng cao của huyện Tiên Yên, Hà Lâu là xã duy nhất có chợ phiên. Chợ phiên Hà Lâu còn giữ được những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc trong vùng. Chính vì vậy, hiện huyện Tiên Yên đang từng bước phát triển chợ phiên thành sản phẩm du lịch độc đáo, vừa góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống, vừa thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 4 trang (65 bài)1234>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14