0_Hanh-trinh-Viet-Nam-San-pham-Viet-Nam-The-Best.jpg

[Hành trình Việt Nam Sản phẩm Việt Nam - The Best Of Vietnam] Đề cử 100 BÁNH KẸO PHẠM NGUYÊN

13-07-2019

Công Ty Cổ phần Bánh kẹo Phạm Nguyên từ một cơ sở sản xuất gia đình chỉ vài công nhân nay đã trở thành thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 8 trang (157 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
Biểu tượng KLVNBiểu tượng KLVNct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14