0_vietworld-world_bestplus-vn_goldenbooks-vn_Grande.jpg

Yamaha Grande Hybrid xác lập 2 kỷ lục Việt Nam với hành trình "Nonstop Grande tour"

12-01-2019

Kết thúc Hành trình 3 ngày 3 đêm với 1459km được ghi nhận, Hành trình "Nonstop Grande tour" chính thức xác lập 2 Kỷ lục mới của Việt Nam: Xe ga Grande chạy liên tục lâu nhất không nghỉ, Xe ga Grande chạy liên tục xa nhất không nghỉ vào ngày 11/01/2019 tại TP.Hồ Chí Minh.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 21 trang (407 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14