0_bestplus-vn_Vienkyluc-vn_vietworld-world_Ton-vinh.jpg

Tôn vinh các vị tổ nghề Việt Nam (P.48): HỒ NGUYÊN THƠ (Thế kỷ 12 ?): Tổ nghề làm bún

20-01-2019

Hồ Nguyên Thơ, người xứ Thanh, không rõ lai lịch, được người dân làng Phú Đô suy tôn là tổ nghề làm bún, một trong những loại thức ăn đặc biệt chỉ có mặt trong nền văn hóa Việt Nam

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 15 trang (294 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14