0_vienkyluc-vn_-THE-FIRST-OF-VIETNAM-VIETKINGS-P2.jpg

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] P20: Trung tướng Phạm Tuân - Nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam

09-04-2019

Vào ngày 23/7/1980, nhà du hành vũ trụ Việt Nam Phạm Tuân và nhà du hành vũ trụ Liên Xô Vichtor Vaxilievich Gorbatco đã thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ trên tàu Liên hợp 37.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 16 trang (305 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14