0_goldenbooks-vn_dac-san-tien-vua-ga-dong-tao-minibo.jpg

Hành trình tìm kiếm Top những đặc sản " tiến vua" của người Việt xưa ( Đề cử 4) Gà Đông Tảo

16-10-2017

Vốn được biết đến là đặc sản tiến vua, gà Đông Tảo không chỉ đặc biệt mà còn ngon khó cưỡng.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 10 trang (185 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14