• Trang chủ
  • Sản phẩm nổi tiếng việt nam - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Sản phẩm nổi tiếng việt nam
0_bestplus-vn_The-best-of_Viet-Nam_De-cu_34_-Duoc-ph.jpg

[Hành trình Việt Nam Sản phẩm Việt Nam - The Best Of Vietnam] Đề cử 34: Dược phẩm Mekophar

13-02-2019

Hiện nay, Mekophar đang được cấp phép sản xuất trên 300 sản phẩm các loại. Sản phẩm của Mekophar được sản xuất trên quy trình và trang thiết bị hiện đại, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký với Cục quản lý Dược Việt Nam - Bộ Y Tế (GMP-WHO).

content 1 mobi
Trang 1 của 2 trang (22 bài)12>>>
content 2 mobi
content 2
Biểu tượng KLVNBiểu tượng KLVNct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14