• Trang chủ
  • Kỷ lục gia vẽ tranh ngược kính duy nhất việt nam - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > Kỷ lục gia vẽ tranh ngược kính duy nhất việt nam
0_Doan-Viet-Tien-Hoa-si-ve-tranh-nguoc-kinh-duy-nh.jpg

Đoàn Việt Tiến - Họa sĩ vẽ tranh ngược kính duy nhất của Việt Nam chinh phục thành công Kỷ lục Thế giới

01-07-2019

Ngày cuối cùng của tháng 6, cộng đồng Kỷ lục gia Việt Nam nói riêng và người dân Việt Nam nói chung đón nhận một tin vui khi Họa sĩ, Kỷ lục gia vẽ tranh ngược kính duy nhất Việt Nam chính thức chinh phục thành công Kỷ lục Thế giới mới.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
Biểu tượng KLVNBiểu tượng KLVNct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14